نویسنده = علی اکبر سالاری پور
واکاوی راهبردهای توسعه شهرهای پشتیبان خدمات کشاورزی (مطالعه موردی : شهر سنقر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22034/gp.2022.51210.2992

علی اکبر سالاری پور؛ امیرمحمد امجدیان