نویسنده = حافظ اسکندری چوبقلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مدیریت مشارکتی در کاهش آثار سیل (مطالعه موردی: روستاهای حوضه رودخانه زنگمار ماکو)

دوره 19، شماره 51، بهار 1394، صفحه 311-339

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ حافظ اسکندری چوبقلو؛ علی طورانی؛ حمیده خسروی مهر