تحلیلی بر شرایط زیست اقلیمی و درجه روزهای نیاز گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام‌آباد غرب

علیرضا انتظاری؛ حمزه احمدی؛ مختار کرمی؛ طالب احمدی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/5

چکیده
  یکی از کاربردهای اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی شناخت پتانسیل‌های بیوکلیمایی مناطق مختلف است. در این تحقیق، شرایط زیست اقلیمی شهر اسلام­آباد غرب براساس داده­های اقلیمی در مقیاس ماهانه براساس شاخص­های زیست­قلیمی، بیکر، ترجونگ، فشار عصبی، سوز باد و اولگی ارزیابی شد، نیازهای گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام­آباد غرب نیز با استفاده ...  بیشتر

آب و هواشناسی
ناحیه بندی آب و هوایی استان گیلان با روش های چندمتغیره

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ علیرضا انتظاری

دوره 19، شماره 54 ، بهمن 1394، ، صفحه 235-251

چکیده
  تقسیم­بندی­های آب و هوایی و شناخت مهم­ترین عوامل و عناصر تأثیرگذار بر هر ناحیه یکی از راه­های شناخت شناسنامه­ اقلیمی نواحی است. لذا برای شناخت اقلیم این استان پهنه­بندی اقلیمی با روش­های نوین ناحیه­بندی مانند: تحلیل عاملی و خوشه­بندی انجام شد. بدین منظور تعداد 20 متغیر اقلیمی از 16 ایستگاه هواشناسی استان انتخاب گردید. ...  بیشتر