برنامه ریزی شهری
اندازه‌گیری اقتصادی مقدار بهینه شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی : کلان‌شهرهای ایران

حسین پناهی؛ پرویز محمدزاده؛ یداله دیوسالار

دوره 22، شماره 66 ، بهمن 1397، ، صفحه 95-115

چکیده
  هدف این مطالعه اندازه بهینه کلان‌شهرهای ایران مبتنی بر حضور دولت به عنوان ارائه دهنده کالا و خدمات عمومی است.  بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش تابع مازاد کل که از تفاوت بین درآمد کل قابل تصرف و تمام هزینه‌های کار و زندگی یک خانوار در نواحی شهرهای بزرگ تعریف می‌شود، اندازه بهینه کلان­شهرهای ایران برآورد شده است. نتایج ...  بیشتر

رابطه بین تقاضای انرژی و حمل‌ونقل خانوارهای شهری و آلودگی محیط زیست از طریق انتشار گازهای گلخانهای در استان‌های ایران

حسین پناهی؛ پرویز محمدزاده؛ اکرم اکبری

دوره 18، شماره 50 ، بهمن 1393، ، صفحه 29-53

چکیده
  انرژی به­عنوان یـکی از مهم‌ترین عوامل تولید جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسـعه اقـتصادی هـر کشور دارد. به­طوری که بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده و نیز آسیب‌های جهانی هم­چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این مطالعه برای تخمین تابع تقاضای ...  بیشتر