برنامه ریزی شهری
شبیه ‏سازی رفتار رانندگان در میادین چراغ‏دار با رویکرد مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی میدان ۱۳ آبان شهر همدان)

محمدرضا الیاسی؛ سید فرزین فائزی؛ مرتضی پذیره

دوره 25، شماره 76 ، تیر 1400، ، صفحه 215-231

https://doi.org/10.22034/gp.2020.40452.2641

چکیده
  با افزایش روزافزون وسایل‏نقلیه، شاهد تداخل در عملکرد تقاطع‌ها شهری به ‌ویژه میادین هستیم. معابر مشکل زیادی بر سر راه ترافیک ایجاد نمی‌کنند، بلکه این تقاطع‌ها هستند که به‌ دلیل ایجاد تداخل در جریان پیوسته و تبدیل آن به جریان منقطع، باعث ازدحام در شبکه می‌شوند. در این تحقیق تلاش بر این است که با تعیین رفتار رانندگان و اعمال پارامترهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی عوامل مؤثر بر استقرار سیستمهای هوشمند حمل‏ ونقل بار و کالا درون‏شهری با توجه به معیارهای توسعه پایدار

سید فرزین فائزی؛ امید شانیان

دوره 24، شماره 74 ، بهمن 1399، ، صفحه 165-179

https://doi.org/10.22034/gp.2021.10900

چکیده
  ناوگان حمل‏ ونقل بار درون‏شهری با اینکه فقط 20 درصد از خودروهایی که درون شبکه شهری تردد میکنند را شامل میشود، 40 درصد از انتشار آلایندهها و آلودگی صوتی و 35 درصد از تصادفات را به خود اختصاص داده است. یکی از راه‏کارهای مدیریت و ارتقا سطح کیفیت سیستم حمل‏ونقل بار و کالا، به‏کارگیری ابزار و سامانه های هوشمند در سیستم حمل‏ ونقل بار ...  بیشتر