برنامه ریزی روستایی
حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار

اسلام بشکار؛ جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد

دوره 23، شماره 69 ، آذر 1398، ، صفحه 41-64

چکیده
      حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری یک عامل مهم در مدیریت گردشگری جامعه محور است که می­تواند نقش مهمی در توسعه آن و به تبع بر معیشت پایدار خانوارها بازی کند. هدف این مطالعه بررسی حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستایی می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- ...  بیشتر

برنامه ریزی روستایی
تحلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی (بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت)

مرتضی توکلی؛ شیرکو احمدی؛ غریب فاضل نیا

دوره 20، شماره 58 ، بهمن 1395، ، صفحه 63-81

https://doi.org/2

چکیده
  محیط­های جغرافیایی متفاوت، پتانسیل­ها و الگوهای متفاوتی در زمینه­های مختلف به ویژه در زمینه معیشت و فعالیت ساکنان آن­ها ارائه می­دهند، که توجه به این مهم در برنامه­ریزی­های محلی و محیطی حایز اهمیت فراوان است. لذا بررسی، شناخت و تحلیل قابلیت­ها و معیشت نواحی روستایی گامی اساسی و مهم در فرآیند تدوین برنامه­ریزی­های ...  بیشتر