ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
تحلیلی بر پتانسیل های اقلیم گردشگری در شهرهای دامنه سبلان

علی پناهی؛ علیرضا ستاری

دوره 21، شماره 62 ، اسفند 1396، ، صفحه 61-77

https://doi.org/3-4

چکیده
   اقلیم مناسب، منبع طبیعی و ثروت عظیم اقتصادی برای گردشگری است و عنصری است که جاذبه­هایی را برای گردشگران فراهم می­آورد و از این طریق موجب رضایتمندی و افزایش گردشگران می­شود. همه عناصر اقلیمی در سلامتی، آسایش، تفریح مردم و جلب گردشگر نقش دارند، ولی برخی عناصر  از جمله دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و باد اهمیت بیشتری دارند ...  بیشتر