کلیدواژه‌ها = توسعه منطقه‌ای
ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402

10.22034/gp.2023.14197

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی


توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 335-307

10.22034/gp.2021.45143.2808

غلامرضا کاظمیان شیران؛ محمود ضیائی؛ فاطمه یاوری گهر؛ یاور بابائی