برنامه ریزی شهری
سنجش و ارزیابی الگوی رشد فضایی- کالبدی کلانشهر تبریز

مهدی عبداله زاده؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی

دوره 24، شماره 71 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 245-271

https://doi.org/10.22034/gp.2020.10539

چکیده
  گاهی از فرم فضایی و شکل شهر یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامه­ریزان و دست اندرکاران شهری می­باشد و به بهبود محیط­های شهری کمک شایانی می­نماید. در پژوهش حاضر، در تلاشیم تا با استفاده از روش­های کمی، الگوی رشد فضایی- کالبدی کلانشهر تبریز را ارزیابی کنیم. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و روش، دارای رویکرد توصیفی-  ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
شبیه سازی مسکن اجاره ای با روش مونت کارلو درکلانشهر مشهد

محمد رحیم رهنما

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 151-172

چکیده
  هدف مقاله، بیان کاربرد مدل مونت کارلو برای شبیه سازی  اجاره مسکن  در مشهد است که از روش تحقیق تبیینی بهره می­گیرد.  جامعه آماری، مساکن اجاره­ای مشهد اعم از ویلایی و آپارتمانی می­باشند که تعداد 334 نمونه تصادفی تعیین گردید که از طریق بخش آگهی روزنامه خراسان در طول تیر و مرداد ماه 1394 استخراج شدند. برای شبیه سازی مبلغ اجاره ...  بیشتر