نویسنده = دکتر محمدرضا پورمحمدی
ارزیابی پراکنش فضاهای گردشگری تاریخی ـ فرهنگی و خدمات جانبی آن در شهر تبریز

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 67-94

کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ صمد مدادی


بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 1-18

کریم حسین‌زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ سیدمجید سیدفاطمی