برنامه ریزی شهری
مدیریت مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل SWOT(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر

لطف الله بوارد؛ مریم ایلانلو

دوره 23، شماره 70 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-27

چکیده
      امروزه با افزایش تولید پسماند در جوامع شهری و روستائی، سیستم مدیریت پسماند می تواند به عنوان بخشی از سیستم­های جامع مدیریت به حساب آید. زیان­های اقتصادی و بهداشتی حاصل از کنترل غیر اصولی مواد زاید جامد در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر، لزوم برداشتن گام­های اساسی را در زمینه کنترل مواد زاید جامد روشن ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی انطباق معماری ساختمان‌های شهر ماهشهر با شرایط زیست اقلیمی

لیلا ابراهیمی؛ سیاوش خلیلی؛ مریم ایلانلو

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 1-24

چکیده
       تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری به شمار می‌آید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آن­ها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. شهر و اقلیم دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستند که تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یک دیگر دارند. این پژوهش به بررسی میزان سازگاری بافت جدید و قدیم با شرایط اقلیمی‌شهر ماه شرایط ...  بیشتر