کلیدواژه‌ها = شهر تهران
نوستالژی فردی و تاریخی و برنامه ریزی جذب گردشگر به شهر تهران

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 309-326

طیبه نیک رفتار؛ هانیه کاتبیان؛ نیلوفر میثاقی


بررسی تأثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 185-204

محمد سلیمانی؛ نرگس احمدی فرد؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سعید زنگنه شهرکی