کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تحلیل کیفیت محیطی فضاهای عمومی شهری در راستای توسعه شهرهای سبز نمونه موردی: منطقه 7 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/gp.2023.57225.3177

شهریور روستایی؛ رسول قربانی؛ مریم دارابی


نوستالژی فردی و تاریخی و برنامه ریزی جذب گردشگر به شهر تهران

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 309-326

طیبه نیک رفتار؛ هانیه کاتبیان؛ نیلوفر میثاقی


بررسی تأثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 185-204

محمد سلیمانی؛ نرگس احمدی فرد؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سعید زنگنه شهرکی