بررسی جایگاه طبیعت در مدرنیته و چالش های رودررو با تأکید بر شهرهای ایران

رحمت محمدزاده

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، ، صفحه 245-278

چکیده
  این مقاله به بررسی جایگاه طبیعت در نظام مدرن و چالش­های رودروی آن می­پردازد. اگر در گذشته، انسان و طبیعت با برقراری رابطه متقابل روح واحد داشتند و در طی قرون متمادی می­توانستند به­طور مسالمت­آمیز به حیات خود ادامه دهند در دوره معاصر این ارتباط با کشف عقل جدید یک سویه شده و با ابژه تلقی شدن طبیعت، نگرش بدان بر اساس میزان بهره­وری ...  بیشتر

نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه الوند کرمانشاه

ایرج جباری

دوره 17، شماره 44 ، شهریور 1392، ، صفحه 73-93

چکیده
  علل تغییرات مکانی کیفیت آب رودخانه الوند در غرب کرمانشاه هدف اصلی این مقاله را تشکیل می­دهد. برای انجام این تحقیق­ 9 محل در امتداد رودخانه الوند انتخاب گردید و برای تعیین کیفیت آب، 10 پارامتر فـیزیکی و شیمیایی کیفیت آب در 2 یا 3 نوبت در هر فـصل در طی یک سال اندازه­گیری گردید. این پارامترها عبارت بودند از: درجه حرارت محیط، درجه حرارت ...  بیشتر