ژئومورفولوژی
بررسی پتانسیل تغییرات مورفولوژیک رودخانه شهر چای ارومیه

صیاد اصغری سراسکانرود

دوره 20، شماره 57 ، آذر 1395، ، صفحه 49-62

http://dx.doi.org/2

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی شکل و الگوی رودخانه، بررسی پایداری و به تبع آن تغییرات رودخانه شهر چای در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2013 می باشد جهت رسیدن به اهداف تحقیق از تصاویر ماهواره ای لندست، نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی و داده های هیدرولوژیکی جریان برای بررسی الگوی رودخانه و تغییرات آن با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی ...  بیشتر

بررسی تغییرات پیچان رود آجی چای در پهنه سیلاب دشت

مریم بیاتی خطیبی

دوره 18، شماره 49 ، مهر 1393، ، صفحه 55-79

چکیده
  پیچان­ها، به­عنوان جالب­ترین الگوی جریان، پویای زیادی را به مسیر جریان رودخانه­ها می­بخشند. ایجاد خمیدگی­ها در مسیر جریان رودخانه­ها، انرژی لازم برای جابجایی بیشتر کانال فعال در پهنه­های دشت­های سیلابی را فراهم می­نمایند و با این جابجایی­ها، تغییرات ژئومورفولوژیکی عمده­ای در دشت­های سیلابی رخ می­دهد. در ...  بیشتر

بررسی کمی پیچان رودهای رودخانه آجی¬چای در محدوده خواجه تا ونیار

محمدحسین رضایی مقدم؛ عادل محمدی فر؛ خلیل ولیزاده کامران

دوره 17، شماره 44 ، شهریور 1392، ، صفحه 161-178

چکیده
  اکثر سازه­های آبی و کاربری­های که بر روی رودخا­نه­ها و یا در حاشیه آن­ها قراردارند، به نوعی متأثر از تغییرات مورفولوژیکی رودخانه­ها می­باشند. از این رو بررسی این پدیده از مهم­ترین بخش مطالعات طرح­ها و کاربری­های فوق محسوب مـی­شود. در این پـژوهش نیز بخشی از رودخانه آجی­چای در شمال شرق تبریز به طول حدودا 22 کیلومتر ...  بیشتر