کلیدواژه‌ها = کلانشهر مشهد
تحلیل عوامل موثر بر انتخاب روش انجام سفر دانش¬آموزان دبستانی

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 179-201

علی سلطانی؛ مهسا ضمیری


تحلیلی بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 89-112

مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه


تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 173-198

محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور؛ مجتبی صادقی


تحلیل توزیع فضایی آژانس¬های مسافرتی در کلانشهر مشهد

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 129-152

محمدرحیم رهنما؛ مصطفی امیرفخریان