برنامه ریزی شهری
تحلیل همدیدی ـ ترمودینامیکی مکانیسم ابر در منطقه آذربایجان

حسن لشکری؛ یوسف زارعی؛ محمد مرادی

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 281-301

https://doi.org/20

چکیده
  به‌منظور بررسی ویژگی‌های همدیدی ـ ترمودینامیکی سازوکار ابر در منطقه آذربایجان در دوره آماری 2009-2000 با استفاده از دو شاخص بارش متوسط 15 میلی‌متر و بارش فراگیر، 13 روز شاخص انتخاب شد. برای بررسی نحوه تکوین سامانه‌های همدیدی از میدان فشار سطح دریا و ارتفاع ترازهای 850 و 500 هکتوپاسکال استفاده‌ شد. از مقدار نم­ویژه 850 و 700 هکتوپاسکال برای ...  بیشتر

تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدران

میر ستار صدرموسوی؛ میر حیدر طالب زاده

دوره 17، شماره 44 ، شهریور 1392، ، صفحه 215-235

چکیده
  شناخت و بررسی امکانات و تنگناهای­های موجود اولین گام اساسی در فرایند برنامه­ریزی توسعه نواحی روستایی به­شمار می­رود. در این راستا، تعیین و تحلیل سطوح توسعه­یافتگی دهستان­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد که اغلب با استفاده از روش­های کمی صورت می­گیرد. هدف کلی این مقاله، تعیین و تحلیل سطوح توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان چالدران ...  بیشتر

بررسی رابطه الگوهای گردشی جو بالا با بارش¬های ابر سنگین (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)

سعید جهانبخش؛ فاطمه جعفری¬شندی؛ فرشته حسین¬علی پورگزی

دوره 16، شماره 42 ، اسفند 1391، ، صفحه 113-138

چکیده
  برای شناخت همدید بارش­های ابر سنگین (بالای 50 میلی­متر در روز) منطقه آذربایجان­شرقی، داده­های بارش روزانه 23 ایستگاه باران­سنجی طی دوره آماری 1961 تا 2005 به­صورت دیده­بانی­های شش ساعـته مورد بررسی قـرار گرفت. به منظور شناسایـی رابطه الگوهای گردشی جو بالا با بارش­های ابر سنگین بـه کمک نرم­افزارهای Matlab، Grads و Surfer یک تـحلیل ...  بیشتر