کلیدواژه‌ها = مورفومتری
شناسایی، تراکم و خصوصیات فیزیوگرافی دولین‌ها در طبقات ارتفاعی مختلف (مناطق کارستی زاگرس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/gp.2022.49873.2957

غلام حسن جعفری؛ فروزان ناصری


مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری فروچاله های گچی

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 237-256

10.22034/gp.2020.10796

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری؛ حاجی کریمی؛ محمدحسین رامشت