کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
بررسی نقش زیرساختهای منطقه ارسباران در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 241-263

4-12

ملیحه گل زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ حسین محمدیان؛ صمد مدادی هریس


تحلیلی بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 89-112

مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه