کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 223-246

3-10

ایمان قلندریان؛ هاشم داداش پور


تبیین الگوی راهبردی مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی دهستان سلوک شهرستان هشترود)

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 303-322

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدمرتضی نوربخش؛ محمد اکبرپور


نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 25-45

هادی حکیمی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر پرهیزکار؛ ابوالفضل مشکینی؛ مهدی پورطاهری