کلیدواژه‌ها = توسعه فیزیکی
ارزیابی توسعه فیزیکی شهر جدید سهند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22034/gp.2023.55084.3093

ابوالفضل قنبری؛ میرحسین پورباقر


بررسی و ارزیابی جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

دوره 22، شماره 66، بهمن 1397، صفحه 45-66

جمال امینی؛ منصور عزیزی؛ مهسا فرامرزی اصل