کلیدواژه‌ها = زیست‌پذیری
سنجش وضعیت زیست‌پذیری در قلمرو مسکن (مطالعه موردی: محله های محروم شهر زابل)

دوره 27، شماره 84، شهریور 1402، صفحه 81-93

10.22034/gp.2023.14467

حمیدرضا رخشانی نسب؛ سمیه راهدارپودینه؛ مجتبی سلیمانی دامنه


سنجش و ارزیابی بعد ذهنی زیست پذیری در بافت های شهری کلانشهر تبریز

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 135-151

10.22034/gp.2021.10755

سید علی عارف حسینی؛ علی پناهی؛ علی آذر؛ رضا ولی زاده