کلیدواژه‌ها = شهر زابل
سنجش وضعیت زیست‌پذیری در قلمرو مسکن (مطالعه موردی: محله های محروم شهر زابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22034/gp.2022.50022.2963

حمیدرضا رخشانی نسب؛ سمیه راهدارپودینه؛ مجتبی سلیمانی دامنه


تحلیل تاثیر کاربری اراضی درپایداری محله های شهری مطالعه موردی شهر زابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/gp.2022.50037.2964

غلامعلی خمر؛ سحر آذریان؛ سمیه راهدارپودینه


بررسی و ارزیابی خدمات مراکز بهداشتی– درمانی شهر زابل با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 169-190

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ پروانه جمشیدی