برنامه ریزی شهری
واکاوی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه ‌موردی: شهر رشت)

حسین حاتمی نژاد؛ نوشا همقدم؛ رضا کانونی

دوره 26، شماره 81 ، آبان 1401، ، صفحه 61-43

https://doi.org/10.22034/gp.2021.47741.2887

چکیده
  با توجه به گسترش شهرها و افزایش جمعیت، بررسی رضایتمندی سکونتی ساکنین برای برآورده کردن نیازهای آتی و رسیدن به توسعه پایدار، جایگاه ویژه‌ای در مطالعات مختلف پیدا نموده است. رضایتمندی سکونتی براساس مولفه‌های بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در نظر گرفته می‌شود. در این راستا بررسی رضایتمندی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر شاخص های پایداری مسکن (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد)

مهلا طایفی نصرآبادی؛ حسین حاتمی نژاد

دوره 22، شماره 66 ، بهمن 1397، ، صفحه 307-327

چکیده
    مهم­ترین ویژگی عصر کنونی شهرنشینی، افزایش جمعیت و توسعه شهرها می­باشد که با تداوم این امر، نیاز روز افزون به مکان­های زیستی و ایجاد مناطق مسکونی بیش از پیش احساس می­شود. از طرفی به علت جبر زندگی، اصل قرار دادن اقتصاد و انبوه سازی­های متعدد در نقاط مختلف بافت شهری بدون توجه به نیاز­های عملکردی، روحی و روانی ساکنین آینده ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سلامت زیست و دسترسی به شاخص های سلامت در محلات حاشیه نشین، مورد مطالعاتی؛ محله شادقلی خان قم

علی مهدی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد

دوره 18، شماره 49 ، مهر 1393، ، صفحه 259-293

چکیده
  امروزه مقوله سلامت­­زیست و زندگی­سالم شهری، با توجه به­رشد روزافزون جمعیت، شهرنشینی، مهاجرت، فقر و حاشیه­نشینی­که به­روند غالب جهان, به­ویژه درکشورهای جهان­ سوم تبدیل شده، از اساسی­ترین مسائل مطرح در مباحث جغرافیای پزشکی، کیفیت ­زندگی و توسعه پایدار می­باشد. ازاین­رو مقاله حاضر با هدف بررسی یکی­­از مهم‌ترین ...  بیشتر