نویسنده = علی محمد خورشید دوست
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

یوسف زارعی؛ دکتر علی محمدخورشیددوست؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده


2. بررسی روند تغییرات کاربری حاشیه شرق دریاچه ارومیه با تاکید بر شوری خاک به روش شی گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

رحیمه رستمی؛ دکتر علی محمدخورشیددوست؛ مائده باکویی


3. شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه ای شهرتبریز

دوره 25، شماره 75، بهار 1400، صفحه 181-192

10.22034/gp.2021.12787

علی قاسمی بگتاش؛ علی محمد خورشید دوست؛ خلیل ولی زاده کامران


4. بررسی چرخندزایی در بادپناه کوهستان زاگرس (دوره 1999 ـ 2005)

دوره 24، شماره 72، تابستان 1399، صفحه 105-128

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی


5. مکانیابی نیروگاه های بادی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP

دوره 23، شماره 70، زمستان 1398، صفحه 101-122

مهدی اسدی؛ علی محمدخورشیددوست


6. برآورد میزان رسوب حوضه رود ارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زیرحوضه دره رود)

دوره 22، شماره 65، پاییز 1397، صفحه 141-162

دکتر علی محمدخورشیددوست؛ فریبا اسفندیاری؛ سید اسعد حسینی؛ پروانه دولتخواه


7. مطالعه تأثیر نوسانات سطح آب زیرزمینی بر پدیده‌ فرونشست در منطقه قلعه (آذربایجان شرقی، تسوج)

دوره 21، شماره 60، تابستان 1396، صفحه 81-101

02

دکتر علی محمدخورشیددوست؛ رباب رزمی؛ نسیم معالی اهری؛ کریم عباس‌زاده