نویسنده = مهدی اسدی
بررسی ماهیت ساختاری توفان حاره‌ای آشوبا بر روی دریای عرب

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 15-25

10.22034/gp.2021.10831

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشیددوست؛ حسن حاجی محمدی


ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 1-11

10.22034/gp.2021.10823

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشید دوست؛ عباسعلی داداشی رودباری


مکانیابی نیروگاه های بادی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 101-122

مهدی اسدی؛ علی محمدخورشیددوست


بررسی تغییرات زمانی- مکانی ساعات آفتابی در ایران

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 229-246

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی


ناحیه بندی آب و هوایی استان گیلان با روش های چندمتغیره

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 235-251

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ علیرضا انتظاری