کلیدواژه‌ها = منحنی زیست‌محیطی کوزنتس، فشار زیست‌محیطی، رشد اقتصادی، هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، ایران. طبقه‌بندی JEL: Q56
تحلیل تجربی فشارهای زیست‌محیطی تولید ناخالص داخلی در ایران

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 43-60

داود بهبودی؛ اسماعیل برزگری دین‌آباد