کلیدواژه‌ها = آذربایجان غربی
اثرات رفتارهای سازگاری کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی بر سطح امنیت غذایی خانوار در استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/gp.2022.49874.2958

مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی


بررسی پدیده تغییر اقلیم با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 341-361

2-20

مصطفی کریمی احمدآباد؛ الهه قاسمی


بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 153-174

12

محمد تقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اسماعیل صفرعلی زاده


سطح‌بندی زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 255-271

2

اسماعیل نصیری هند خاله؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعلی زاده