کلیدواژه‌ها = تحلیل مولفه های اصلی
ناحیه بندی آب و هوایی استان گیلان با روش های چندمتغیره

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 235-251

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ علیرضا انتظاری


تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روزهای گردوغباری غرب کشور

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 47-66

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ عاطفه حسینی صدر؛ خدیجه جوان؛ ابوالفضل جمالی