کلیدواژه‌ها = روستای کندوان
ارزیابی توانمندی ها و قابلیت های ژئوتوریستی روستای کندوان

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 39-53

علی اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ بتول زینالی؛ صالح اصغری


بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 1-18

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فریده امینی بیرامی؛ مسعود حاجی-علیلوبناب


تعیین ارزش تفرجگاهی روستای توریستی کندوان به روش هزینه‌ سفر منطقه‌ای

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 1-20

احمد اسدزاده؛ داود بهبودی؛ مریم Maryam