کلیدواژه‌ها = غرب ایران
بررسی ماهواره ای- همدید بارش های فراگیر برف در غرب ایران

دوره 26، شماره 82، بهمن 1401، صفحه 210-819

10.22034/gp.2021.48741.2914

عبدالرضا کاشکی؛ سید محمد حسینی؛ رحمان زندی؛ حسن حاجی محمدی


شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965)

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 125-115

10.22034/gp.2022.10854

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ حسین عساکره؛ سهیلا شیرمحمدی


بررسی رفتار دینامیکی و بارش تجمعی سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس غرب ایران در دوره گذار سال

دوره 22، شماره 65، آبان 1397، صفحه 301-321

داریوش یاراحمدی؛ سعید بساطی؛ بهروز نصیری؛ سمیه رفعتی


تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روزهای گردوغباری غرب کشور

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 47-66

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ عاطفه حسینی صدر؛ خدیجه جوان؛ ابوالفضل جمالی