کلیدواژه‌ها = اقلیم
ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 63-71

10.22034/gp.2023.10791

یوسف زارعی؛ دکتر علی محمدخورشیددوست؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده


تعیین زمان مناسب برای گردشگری شهری در استان خوزستان

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 111-125

2-8

مسعود تقوایی؛ فاطمه جلالیان


ارزیابی توان محیطی استان آذربایجان غربی برای کشت کلزا بر اساس روش AHP و مدل TOPSIS

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 141-161

علی محمدخورشیددوست؛ بهروز سبحانی؛ کامل آزرم؛ جمال امینی


بررسی تحولات اقلیمی حوضه دریاچه نمک درکواترنر پایانی

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 91-111

عبدا... سیف؛ سیدمرتضی ابطحی