نویسنده = فریبا کرمی
بررسی نقش گوشی هوشمند در شکل گیری تصویر مقصد از منظر شهروندان کلانشهر تبریز

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402

10.22034/gp.2023.14677

پریا توفیقی سردرودی اصل؛ فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری


مکانیابی سایتهای حیاتی و حساس در شهرستان بجنورد با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 257-275

10.22034/gp.2020.10862

فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری؛ داود حسن دوست فرحانی