نویسنده = اصغر ضرابی
تحلیل فضایی و اولویت‌بندی استان‌های ایران به منظور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 197-220

15

اصغر ضرابی؛ رسول بابانسب؛ علیرضا رحیمی چم چانی؛ جبار علیزاده اصل


ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهری (نمونه موردی: مناطق شهری ده‌گانه کلانشهر تبریز)

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 193-219

اصغر ضرابی؛ جابر علی زاده؛ بهزاد رنجبرنیا؛ محمدجواد کاملی فر؛ مهدی احمدیان


ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر کازرون با استفاده از GIS

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 207-234

اصغر ضرابی؛ میثم رضائی؛ بهنام نادری؛ بهروز کریمی


تحلیلی بر زیرساخت‌های گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند ارومیه با استفاده از روش SWOT

دوره 18، شماره 48، تیر 1393، صفحه 177-210

اصغر ضرابی؛ جبّار علیزاده اصل؛ عیسی بهاری


ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه

دوره 17، شماره 46، بهمن 1392، صفحه 147-170

اصغر ضرابی؛ اعظم صفرآبادی


تحلیل فضایی و مکان‌یابی پارک‌های درون شهری نمونه موردی: شهر کازرون

دوره 16، شماره 38، بهمن 1390، صفحه 123-152

جمال محمدی؛ اصغر ضرابی؛ حسین پورقیومی