کلیدواژه‌ها = مسکن
سنجش وضعیت زیست‌پذیری در قلمرو مسکن (مطالعه موردی: محله های محروم شهر زابل)

دوره 27، شماره 84، شهریور 1402، صفحه 81-93

10.22034/gp.2023.14467

حمیدرضا رخشانی نسب؛ سمیه راهدارپودینه؛ مجتبی سلیمانی دامنه


بررسی ارتباط بین شاخص‌های کمّی مسکن و سلامت‌روانی شهروندان مطالعه موردی: محله مرداویج- اصفهان

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 1-33

10.22034/gp.2020.10777

سیدرضا آزاده؛ جمال محمدی سیداحمدیانی؛ حمیدطاهر نشاط دوست


تحلیلی بر شاخص های پایداری مسکن (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد)

دوره 22، شماره 66، بهمن 1397، صفحه 307-327

مهلا طایفی نصرآبادی؛ حسین حاتمی نژاد


سنجش و بررسی کیفیت زندگی ذهنی بر اساس ادراک ساکنان (نمونه موردی محله هاشمی در منطقه 10 تهران)

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 89-105

علی اکبر تقوایی؛ مجتبی رفیعیان؛ حسن سلمانی