کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
تحلیل توزیع خدمات شهری و شناسایی پیشران‌های مؤثر بر عدالت فضایی با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22034/gp.2023.54478.3068

علی صابری؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


سنجش عدالت فضایی خدمات عمومی در بین شهرستان های استان آذربایجان غربی

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 151-171

10.22034/gp.2020.10535

شهریور روستایی؛ شیوا علیزاده یوالاری


بررسی توزیع فضایی کاربری‌های عمومی از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی؛ شهر اردبیل

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 263-283

2-21

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده


تحلیل فضایی و اولویت‌بندی استان‌های ایران به منظور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 197-220

15

اصغر ضرابی؛ رسول بابانسب؛ علیرضا رحیمی چم چانی؛ جبار علیزاده اصل