کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
ارزیابی توانمندی‌ها و چالش‌های طبیعی زمین برای فعالیت کشاورزی در شهرستان فریدونشهر

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 285-305

سیدهدایت اله نوری؛ آمنه جوزی خمسلوئی


نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان

دوره 16، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 45-63

مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن¬الدین افتخاری؛ مهدی رحمتی