کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
مدلسازی توپو-اقلیم شناسی و پهنه بندی شاخص های آماری یخبندان های استان کردستان

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 357-383

10.22034/gp.2020.10855

ابراهیم مسگری؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی


تحلیل الگوی فضایی شاخص های فقر شهری در شهر بابل

دوره 24، شماره 71، اردیبهشت 1399، صفحه 391-418

10.22034/gp.2020.10545

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


پهنه بندی گردشگری اقلیمی استان های ایلام و کرمانشاه

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 183-202

3-5

سیدهادی طیب نیا؛ سیروس قنبری


آسیب شناسی و پهنه بندی لرزهای بافت شهری (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر تبریز)

دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 211-233

اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه السادات میرایی


پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها با مدل LNRF و GIS در حوضه کلان ملایر

دوره 18، شماره 48، تیر 1393، صفحه 37-60

علیرضا ایلدرمی؛ حبیبه روزبهانی