کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان

دوره 26، شماره 82، بهمن 1401، صفحه 265-251

10.22034/gp.2022.48748.2915

جمشید نقیلو؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ محمد رضا پاکدل فرد؛ شبنم اکبری نامدار