کلیدواژه‌ها = نواحی روستایی
تبیین بسترهای بنیادین توسعه مشاغل خانگی روستایی با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.22034/gp.2022.50649.2979

احمد حجاریان


تحلیل سطح توسعه پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی (مورد مطالعاتی: شهرستان جیرفت)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 35-49

10.22034/gp.2021.36670.2517

محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ رضا طالبی فرد


تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدران

دوره 17، شماره 44، شهریور 1392، صفحه 215-235

میر ستار صدرموسوی؛ میر حیدر طالب زاده