نویسنده = سعید جهانبخش
توزیع زمانی-مکانی فصلی گردوغبار در شرق و جنوب_شرق ایران بر اساس داده_های ایستگاهی و سنجش ازدور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ علی محمد خورسیددوست؛ هاجر فرهمند


معرفی و مطالعه‌ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای 20 تا 31 ماه جولای سال 2013)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1401

10.22034/gp.2022.49658.2949

شهناز راشدی؛ سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ غلام حسن محمدی


بررسی اثر نوسانات آب و هوایی بر میزان عملکرد سیب درختی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های ارومیه و سمیرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22034/gp.2022.52936.3038

بهروز سبحانی؛ مینو احمدیان؛ سعید جهانبخش


شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965)

دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401، صفحه 125-115

10.22034/gp.2022.10854

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ حسین عساکره؛ سهیلا شیرمحمدی


شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف حوضه قره‌سو با مدل SRM

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 87-97

10.22034/gp.2021.13139

محمدحسین عالی نژاد؛ سعید جهانبخش؛ علی محمدخورشیددوست


بررسی تغییرات دهه ای سامانه های باران زای موثر بر حوضه آبریز رود زرد

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 101-112

10.22034/gp.2021.10842

سعید جهانبخش؛ سعیده اشرفی؛ حسین عساکره


مدلسازی تبخیر و تعرق بالقوه با استفاده از فراسنج های هواشناسی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه اورمیه)

دوره 25، شماره 75، اردیبهشت 1400، صفحه 127-139

10.22034/gp.2021.12786

یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش-اصل؛ لیلا موسوی جهانی


نقش بادهای 120 روزه سیستان در نوسانات رطوبت شرق و جنوب شرق ایران

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 199-217

10.22034/gp.2020.10820

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ شعیب آب خرابات؛ علی اکبر رسولی؛ مصطفی کریمی


بررسی چرخندزایی در بادپناه کوهستان زاگرس (دوره 1999 ـ 2005)

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 105-128

10.22034/gp.2020.10818

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی


تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوضه آبریز شهرچای ارومیه)

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 91-107

سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد


بررسی روند تغییرات میانگین حداقل دمای ماهانه دوره سرد سال در شمال غرب ایران

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 79-96

3-8

سعید جهانبخش؛ غلام حسن محمدی؛ شهناز راشدی؛ عاطفه حسینی صدر


تحلیل همدید ـ ترمودینامیک بارش‌های ابرسنگین شمال‌غرب ایران (استان آذربایجان شرقی)

دوره 19، شماره 51، فروردین 1394، صفحه 107-125

سعید جهانبخش اصل؛ حمید میرهاشمی؛ معصومه تدینی


تحلیل روند و تخمین دوره های بازگشت دما و بارش های حدی در تبریز

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 107-133

سعید جهانبخش اصل؛ علی محمدخورشیددوست؛ یعقوب دین پژوه؛ فاطمه سرافروزه