کلیدواژه‌ها = بارش سنگین
تحلیل سازوکار همدیدی بارش سنگینِ خسارت بار در شمال غرب ایران (مطالعه موردی: 14 آوریل 2017)

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 79-100

عاطفه حسینی صدر؛ غلام حسن محمدی؛ فیرزو عبدالعلی زاده؛ وحید خجسته غلامی


واکاوی همدیدی- ترمودینامیکی بارش‌های سنگین غرب و جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 12 تا 15 آوریل 2016)

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 149-167

علی اکبر شمسی پور؛ سیف اله کاکی؛ سیدمیثم جاسمی؛ ایوب جعفری


تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 107-126

66

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی


تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 117-135

مجید رضایی بنفشه؛ فرشته حسین‌علی‌پور گزی؛ فاطمه جعفری شندی؛ مجید علی محمدی


بررسی رابطه سامانه های همدید مؤثر در بارش های سنگین پهنه کم بارش شمالی ایران

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 305-331

سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی


تحلیل شرایط سینوپتیک رخداد سیل در بارش‌های سنگین (شهرستان کوهرنگ)

دوره 17، شماره 45، آبان 1392، صفحه 142-162

منوچهر فرج زاده؛ سعید رجایی نجف آبادی


تحلیل سینوپتیک سامانه¬های همراه با بارش سنگین و سیل¬زا در حوضه رودخانه کشکان برای دوره آماری (1384-1350)

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 1-20

میترا امینی؛ حسن لشکری؛ مصطفی کرمپور؛ زهرا حجتی


تحلیل روند بارش¬های سنگین در شهر زنجان

دوره 16، شماره 39، اردیبهشت 1391، صفحه 73-88

حسین عساکره