کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل الگوی توزیع فضایی شاغلین بخش های عمومی و خصوصی در سطح شهرستان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/gp.2022.52492.3026

محسن آقایاری هیر؛ معصومه علیرضایی؛ علی زارعی


واکاوی الگوی مکانی بارش های بهاره شمال غرب ایران با روش های تحلیل فضایی

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 153-164

10.22034/gp.2021.23570.2259

حسین عساکره؛ سپیده بارزمان؛ علی شاهبایی کوتنایی


بررسی نقش توسعه میان افزا دراصلاح بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز)

دوره 24، شماره 72، شهریور 1399، صفحه 183-204

10.22034/gp.2020.10834

مهسا خوش سیمای سردرود؛ اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی


تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم

دوره 22، شماره 65، آبان 1397، صفحه 163-182

مجتبی روستا؛ زهرا صحراییان؛ مجتبی رفیعیان


تحلیل توزیع فضایی کتابخانه‌های عمومی سطح شهر یزد

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 1-24

نجما اسمعیل پور؛ فرزانه دستا؛ سمانه ایرجی


تحلیل توزیع فضایی آژانس¬های مسافرتی در کلانشهر مشهد

دوره 16، شماره 41، آبان 1391، صفحه 129-152

محمدرحیم رهنما؛ مصطفی امیرفخریان