کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار آتی گردشگران شهری در مناطق 2 و 8 کلانشهر تبریز

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 247-262

3-11

ابوالفضل قنبری؛ محمد عباسزاده؛ سمیرا هاشمی امین


تعیین زمان مناسب برای گردشگری شهری در استان خوزستان

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 111-125

2-8

مسعود تقوایی؛ فاطمه جلالیان