موضوعات = آمایش سرزمین
بررسی مطلوبیت زیستگاه کاراکال Schreber, 1776) Caracal caracal,) با استفاده از مدل MaxEnt در اقلیم آینده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/gp.2022.52676.3030

نفیسه فقیه سبزواری؛ آزیتا فراشی


تحلیل الگوی توزیع فضایی شاغلین بخش های عمومی و خصوصی در سطح شهرستان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/gp.2022.52492.3026

محسن آقایاری هیر؛ معصومه علیرضایی؛ علی زارعی


اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه)

دوره 27، شماره 84، شهریور 1402، صفحه 11-23

10.22034/gp.2023.14301

ایرج جباری؛ مجید احمدی ملاوردی؛ نفیسه جامی الاحمدی؛ علی رضا پور؛ محمد محمدنژاد


مکانیابی سایتهای حیاتی و حساس در شهرستان بجنورد با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 24، شماره 73، آبان 1399، صفحه 257-275

10.22034/gp.2020.10862

فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری؛ داود حسن دوست فرحانی