کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
پهنه بندی آسیب پذیری شهرستان اردبیل در برابر خطر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/gp.2023.58617.3190

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الناز پیروزی


ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 103-116

10.22034/gp.2023.14197

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی؛ غلامحسین عبدالله‌زاده؛ زینب شریفی


ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی مناطق مستعد توسعه تفرج آبی با تلفیق AHP ،TOPSIS و GISدر منابع آبی شهرستان دورود

دوره 26، شماره 80، مرداد 1401، صفحه 155-133

10.22034/gp.2021.45274.2814

لیلا دهقانی فیروز آباد؛ علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان


طبقه‌بندی مکانی گستره‌ی برگ در ایران با استفاده از داده‌های دورسنجی مودیس

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 213-231

فخری سادات فاطمی نیا؛ بهروز سبحانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


مقایسه روش‌های زمین آمار در پهنه‌بندی شاخص فرسایندگی باران (مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 157-177

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ سهیلا زارع؛ مهدی تازه


ناحیه‌بندی اقلیمی آب قابل بارش جو ایران‌زمین

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 181-202

2

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


پهنه‌بندی مناطق مناسب فتوتوریسم در ایران

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 63-79

2

مریم بیاتی خطیبی؛ شهرام ملکی؛ درنا غفاری؛ ثریا هادی