کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
مکانیابی نیروگاه های بادی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP

دوره 23، شماره 70، اسفند 1398، صفحه 101-122

مهدی اسدی؛ علی محمدخورشیددوست


تعیین مکانهای بهینه احداث پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران در مناطق با خطر زلزله بالا (شمال تبریز)

دوره 23، شماره 68، شهریور 1398، صفحه 111-133

مجید رضایی بنفشه؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مینا محسن زاده


ارزیابی پتانسیل منابع آب دشت اردبیل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) در محیط GIS

دوره 21، شماره 61، آذر 1396، صفحه 145-164

2-10

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ محمدرضا نیک جو؛ اسماعیل اسدی


مدل‌سازی توسعه شهری با تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و سیستم‌های فازی

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 159-179

2

محمد طالعی؛ میثم اقامحمدی؛ محمد کریمی؛ قاسم جوادی


ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال 1385)

دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 137-166

شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علیرضا زنگنه؛ شهرام سعیدی


مطالعه و پهنه بندی ویژگی های جغرافیایی کشت پسته در استان زنجان

دوره 18، شماره 49، مهر 1393، صفحه 295-315

سیدحسین میرموسوی؛ مینا میریان


پهنه بندی و مکان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

دوره 18، شماره 47، فروردین 1393، صفحه 133-148

ابوالفضل رنجبر؛ فرشاد حکیم پور؛ میرحسن میریعقوب زاده؛ جواد شریف نژاد؛ عیسی پیری؛ الی ناز بابایی