مقاله علمی پژوهشی
بررسی کیفیت دسترسی به فضاهای باز شهری به‌هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی (مطالعه موردی شهر تبریز)

اکبر اصغری زمانی

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 1-16

چکیده
  فضاهای باز نقش مهمی در کاهش وسعت، میزان عمل و نتایج اکثر حوادث طبیعی و مصنوعی دارند. از عمده‌ترین عملکردهای آن در هنگام بروز زلزله، جدا ساختن یک منطقه دارای پتانسیل خطر از دیگری و بدین ترتیب متمرکز کردن فعالیت نیروهای مخرب و جلوگیری از توسعه زنجیره‌ای وقایع می‌باشد. بررسی­های این پژوهش نشان می­دهد که فضاهای باز شهری در محدوده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تغییرات شاخص های دینامیکی همزمان با توفان های حوضه آبریز کارون

مهری اکبری؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 17-36

چکیده
  این پژوهش به بررسی نا­هنجاری­های دینامیکی و ترمودینامیکی بزرگ مقیاس بارش­های سیل­آسا ناشی از فرآیندهای چرخندزایی در دریای مدیترانه، و استقرار کم­فشار حرارتی سودانی پرداخته است. پنج نمونه از بارش­های سیلابی در فاصله زمانی 2008-1998 در حوضه آبریز کارون بزرگ، انتخاب و با استفاده از داده­های جوی دوباره پردازش شده 25 ساله ژاپن ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها با مدل LNRF و GIS در حوضه کلان ملایر

علیرضا ایلدرمی؛ حبیبه روزبهانی

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 37-60

چکیده
  حرکات توده­ای یکی از مخاطرات طبیعی است که از نظر فراوانی و شدت وقوع موجب خسارت­های مستقیم از قبیل انسداد راه­ها و مسیر آبراهه­ها، تخریب مناطق مسکونی و تأسیسات خدماتی و خسارت­های غیرمستقیم مانند اثرات مخرب زیست محیطی، هدر رفتن خاک، افزایش رسوبات و کاهش ظرفیت مخازن سدها می­شود در این تحقیق حوضه سد کلان ملایر در زاگرس همدان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تعیین و تحلیل سطوح برخورداری و سطح بندی دهستان های استان زنجان با استفاده از مدل های شاخص مرکزیت و پرستون

مسعود تقوایی؛ آسیه حسنی نژاد؛ خدیجه طالبی

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 61-80

چکیده
  بررسی و شناخت نواحی روستائی و تحلیل قابلیت­ها و تنگناهای آن­ها در فرایند برنامه­ریزی توسعه روستائی اهمیت به سزائی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستائی جهت ارائه طرح­ها و برنامه­­های توسعه نوعی ضرورت محسوب می­شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستائی در زمینه­های مختلف با استفاده از روش­های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی شرایط الگوی سینوپتیکی حاکم بر وضعیت های وارونگی دمای بسیار شدید شهر تبریز

سعید جهانبخش اصل؛ رقیه روشنی

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 81-96

چکیده
  در این تحقیق به بررسی وارونگی دمای شهر تبریز با استفاده از اطلاعات رادیوسوند، نقشه اسکیوتی و نقشه­های سینوپتیک، طی دوره زمانی 2008- 2004 در مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی پرداخته شد. پس از بررسی داده­ها، ابتدا روزهایی با شرایط وارونگی دمای ضعیف، متوسط، شدید و بسیار شدید مشخص شد و سپس الگوی سینوپتیکی نمونه­های بسیار شدید، مربوط به یک ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ارزیابی میزان سازگاری کاربری های پیرامونی آثار تاریخی با توسعه گردشگری شهری نمونه موردی: منطقه تاریخی - فرهنگی تبریز

کریم حسین زاده دلیر؛ هانیه یوسفی شهیر

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 97-121

چکیده
  در مبحث گردشگری فرهنگی- تاریخی، کاربری­های همجوار آثار تاریخی از حیث تعامل گردشگر با فضا اهمیت دارد، در اغلب موارد کاربری­های پیرامون اماکن تاریخی سازگاری اندکی با فضاهای تاریخی داشته و مکان­های ارزشمند تاریخی به نقاطی منفک و فارغ از فضاهای متصل به آن­ها به­ویژه به لحاظ عملکرد فضایی می­گردند. مبنای نوشتار حاضر ارزیابی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
سنجش تطبیقی ظرفیت مشارکت پذیری ساکنان دربافت های جدید و قدیم شهری با استفاده از مدل AHP (نمونه موردی: محله حسینیه «قدیم» و کوی قائم «بافت جدید» شهر زنجان)

اسماعیل دویران؛ جمیله توکلی نیا؛ سعید غلامی؛ مهرداد دانش دوست

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 123-148

چکیده
  امروزه به­دنبال نارسایی و انتقادات وارده به روند برنامه­ریزی شهری قبل از دهه 1950 (چون طرح­های شـهری کالبد محور) شاهد ورود و کاربست مـفهوم مشارکت و برنامه­ریـزی مشارکتی در ادبـیات برنامه­ریـزی، ابتدا در کـشورهای توسـعه­یافته و سپس نشر و نمو آن در کـشورهای در حال توسـعه می­باشیم. آگاهی از ظرفیت مشارکت­پذیری ساکنان بافت­های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی نقش و جایگاه ICT بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

رسول ربانی خوراسگانی؛ حمیدرضا وارثی؛ محسن اخوان مهدوی

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 149-176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه ICT به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری اصفهان می­باشد. روش تحقیق این پژوهش، بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 20 تا 49 ساله ساکن در شهر اصفهان و برای حجم نمونه تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر زیرساخت‌های گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند ارومیه با استفاده از روش SWOT

اصغر ضرابی؛ جبّار علیزاده اصل؛ عیسی بهاری

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 177-210

چکیده
  اکوتوریسم شاخه‌ای از گردشگری است که می‌تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی‌های فرهنگی را به سرمایه‌های بالفعل تبدیل کند. بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیل‌ها و توان‌های بالقوه و بالفعل هر منطقه، امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وجود نخواهد داشت. بر این اساس در این پ‍‍ژوهش به شناسایی نقاط قوّت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تطبیقی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهر تبریز)

ابوالفضل قنبری

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 211-243

چکیده
  هدف از این مقاله، بررسی تأثیر فضای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در محلات شهر تبریز است. روش تحقیق پژوهش حاضر، اسنادی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر خانوارهای ساکن شهر تبریز در سال 1385 و تعداد نمونه آماری 450 خانوار بوده که بر اساس فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی جایگاه طبیعت در مدرنیته و چالش های رودررو با تأکید بر شهرهای ایران

رحمت محمدزاده

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 245-278

چکیده
  این مقاله به بررسی جایگاه طبیعت در نظام مدرن و چالش­های رودروی آن می­پردازد. اگر در گذشته، انسان و طبیعت با برقراری رابطه متقابل روح واحد داشتند و در طی قرون متمادی می­توانستند به­طور مسالمت­آمیز به حیات خود ادامه دهند در دوره معاصر این ارتباط با کشف عقل جدید یک سویه شده و با ابژه تلقی شدن طبیعت، نگرش بدان بر اساس میزان بهره­وری ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر نورآباد با استفاده از GIS

جمال محمدی؛ حسین پورقیومی

دوره 18، شماره 48 ، تیر 1393، صفحه 279-298

چکیده
  یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده­ای در شهر دارد و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری است مراکز آتش نشانی است. آنچه در رابطه با ایستگاه­های آتش نشانی دارای اهمیت است دسترسی سریع و به­موقع به محل وقوع حادثه می­باشد که این دسترسی سریع و به­موقع به توزیع بهینه ایستگاه­های آتش­نشانی بازمی­گردد. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به ...  بیشتر