کلیدواژه‌ها = زلزله
تحلیلی بر سناریوهای تاب آوری در برابر زلزله در شهرهای ایران با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی :کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/gp.2022.51770.3011

شیفته بدرآذر؛ کریم حسن زاده دلیر؛ علی آذر


بررسی آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل MIHWP (مطالعه موردی منطقه 10 تبریز)

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 101-118

2

کیومرث حبیبی؛ محمد عزتی؛ کمال ترابی؛ بختیار عزت پناه


سنجش عوامل آسیب¬رسان ناشی از زلزله در منطقه یک شهر تهران با استفاده از GIS

دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 93-122

علی شماعی؛ نجمه حیدرزاده؛ بابک لطفی مقدم