دوره و شماره: دوره 19، شماره 54، بهمن 1394، صفحه 1-362 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان

صفحه 1-18

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فریده امینی بیرامی؛ مسعود حاجی-علیلوبناب


ارزیابی توسعه فیزیکی شهر ارومیه به منظور حفظ پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی

صفحه 83-103

احمد پوراحمد؛ حیدر صالحی-میشانی؛ لیلا وثوقی راد؛ احمد رومیانی


ناحیه بندی آب و هوایی استان گیلان با روش های چندمتغیره

صفحه 235-251

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ علیرضا انتظاری


بررسی روند تغییرات فـراوانی روزهای هـمراه با یخبندان های فراگیر و نیمه فراگیر ایران

صفحه 303-327

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی