کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی مدل MPI-ESM-LR در پیش‌نگری دمای ماهانه ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCPs)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402

10.22034/gp.2023.56386.3130

فاطمه تقوی نیا؛ بتول زینالی؛ عباسعلی داداشی رودباری


ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP

دوره 27، شماره 83، اردیبهشت 1402، صفحه 63-71

10.22034/gp.2023.10791

یوسف زارعی؛ دکتر علی محمدخورشیددوست؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده


ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین

دوره 26، شماره 81، آبان 1401، صفحه 113-97

10.22034/gp.2021.46663.2860

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ محمد دارند؛ امید اسکندری


بررسی وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)

دوره 25، شماره 76، تیر 1400، صفحه 187-202

10.22034/gp.2020.41308.2680

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی


ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 1-11

10.22034/gp.2021.10823

مهدی اسدی؛ علی محمد خورشید دوست؛ عباسعلی داداشی رودباری


تحلیل فضایی توسعه منطقه ای استان های کشور بر مبنای شاخص های اقتصادی

دوره 24، شماره 74، بهمن 1399، صفحه 61-72

10.22034/gp.2021.10901

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سونیا کرمی


تحلیل تغییرات سالانه پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 191-211

حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


طبقه‌بندی مکانی گستره‌ی برگ در ایران با استفاده از داده‌های دورسنجی مودیس

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 213-231

فخری سادات فاطمی نیا؛ بهروز سبحانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


الگوهای گردشی پر ارتفاع جنب‌ حاره‌ای عربستان در تراز میانی و ارتباط آن با بارش ایران

دوره 23، شماره 69، آذر 1398، صفحه 233-255

مصطفی کریمی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ فهیمه نوروزی


واکاوی زمانی- مکانی درجه روز سرمایشی در شمال شرق ایران

دوره 23، شماره 67، اردیبهشت 1398، صفحه 263-286

عبدالرضا کاشکی؛ سید محمد حسینی؛ فرحناز خرم ابادی


تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرترین روز سرد ایران طی سال های 1339 تا 1388

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 211-228

حسین عساکره؛ علی شاهبایی کوتنایی


بررسی تغییرات زمانی- مکانی ساعات آفتابی در ایران

دوره 22، شماره 64، شهریور 1397، صفحه 229-246

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی


تعیین گسترش زمانی- مکانی پرفشار سیبری بر روی ایران و اثر آن بر تغییرات دما و بارش

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 183-202

4-9

امان اله فتح نیا؛ حمید رحیمی؛ شعیب آب خرابات


تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران

دوره 22، شماره 63، خرداد 1397، صفحه 203-223

4-10

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مسعود صالحیان


تحلیل الگوهای فضایی مهاجرت بین شهرستانی در فضای سرزمینی ایران

دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 223-246

3-10

ایمان قلندریان؛ هاشم داداش پور


نقش ناهنجاری‌های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران

دوره 21، شماره 59، اردیبهشت 1396، صفحه 243-261

17

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مهدی غالی جهان


ناحیه‌بندی اقلیمی آب قابل بارش جو ایران‌زمین

دوره 20، شماره 58، بهمن 1395، صفحه 181-202

2

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


پهنه‌بندی مناطق مناسب فتوتوریسم در ایران

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 63-79

2

مریم بیاتی خطیبی؛ شهرام ملکی؛ درنا غفاری؛ ثریا هادی


تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 217-236

2

بهلول علیجانی؛ علی بیات؛ مهدی دوستکامیان؛ یدالله بلیانی


نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 239-255

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ داریوش حاتمی زرنه


طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی - فرهنگی ایران

دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 275-300

داوود مهدوی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدالله سجاسی قیداری